V minulosti o tomto čase (00:26)

Čas

:

 Deň Teplota (°K) 
25. 1. 2022  
24. 1. 2022  
23. 1. 2022  
22. 1. 2022  
21. 1. 2022  
20. 1. 2022  
19. 1. 2022  
18. 1. 2022  
17. 1. 2022  
16. 1. 2022  
15. 1. 2022  
14. 1. 2022  
13. 1. 2022